Безнадійний податковий борг: роз’яснення від ДПСУ

Posted by Olena at 29 March, 2023

Безнадійний податковий борг: роз’яснення від ДПСУ

Безнадійним податковим боргом вважається:
🔹 податковий борг платника податків, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута;
🔹 податковий борг фіз.особи, яка визнана в судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
🔹 податковий борг померлої фіз.особи у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
🔹 податковий борг фіз.особи, яка понад 720 днів перебуває у розшуку;
🔹 податковий борг платника податків, у тому числі податкового агента, стосовно якого минув строк давності, встановлений п. 102.4 ПКУ;
🔹 податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили);
🔹 податковий борг платника податків, щодо якого до ЄДР юр.осіб, ФОП та громадських формувань внесено запис про його припинення на підставі рішення суду;
🔹 податковий борг банку, щодо якого наявне рішення Фонду гарантування вкладів фіз.осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення НБУ про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури;
🔹борг, що залишився непогашеним після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством.

Списання безнадійного податкового боргу здійснюється податковою  згідно з вимогами ст. 101 ПКУ та відповідно до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, затвердженого наказом Мінфіну від 28.07.2022 № 220.

Джерело: ДПСУ