Щодо отримання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напомяи та тютюновими виробами


Ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видається за заявою суб’єкта підприємницької діяльності, до якої додається копія свідоцтва про державне реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що видав оригінал документа. Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно – касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб’єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов’язковій реєстрації в органі державної податкової служби, а у сільській місцевості — і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі.
Органом ліцензування оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на території України є Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України та його регіональні управління.
В заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначається перелік електронних контрольно – касових апаратів, які знаходяться у місці торгівлі, а також адреса місця торгівлі.
Місце торгівлі — місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів – без обмеження площі, для алкогольних напоїв – торговельною площею не менше 20 кв. м, обладнане електронними контрольно – касовими апаратами (незалежно від їх кількості) або де є товарно — касові книги, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.
Місце здійснення торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами має відповідати вимогам, викладеним у Правилах роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 30.07.1996 року №854 зі змінами і доповненнями та Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 №218.
Суб’єкт підприємницької діяльності, що здійснює торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами зобов’язаний забезпечити відповідність приміщень діючим санітарно – технічним, санітарно – гігієнічним, технологічним, протипожежним та іншим нормам. Приміщення має бути обладнане відповідним торгівельно-технологічним устаткуванням, охоронною та протипожежною сигналізацією, з достатнім освітленням, опаленням та вентиляцією, забезпечити умови для застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Довідка про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів, що знаходяться у місці торгівлі отримується у органі податкової служби за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі — 2000 гривень.
Cуб’єкту підприємницької діяльності не пізніше 10 календарних днів з дня подачі документів суб’єкту підприємницької діяльності видається ліцензія або рішення про відмову у її видачі.
Дія ліцензії з роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості та дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб’єктом підприємницької діяльності відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.
Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії.
Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб’єктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання.