Правда ли, что пенсионный фонд с 2012 года имеет право штрафовать ФОП за ошибки допущенные в отчетах, а именно за одну ошибку в слове (например в неправильном написании фамилии наемного работника — 170грн.)


З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування

Стаття 26. Відповідальність за порушення цього Закону У К Р А Ї Н И «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування » :

1. Посадові особи платників єдиного внеску несуть
адміністративну відповідальність за:

порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати
єдиного внеску;

неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою
формою звітності щодо єдиного внеску;

подання недостовірних відомостей, що використовуються в
Державному реєстрі, інших відомостей, передбачених цим Законом.

Підставою для прийняття рішення щодо застосування фінансових санкцій по випадках описаних у п.5 ч.9 ст.106 Закону є оформлений акт про причини, що зумовлюють необхідність застосування фінансових санкцій.

Серед визначальних причин винесення рішень про застосування санкцій є:

за неподання відомостей, що використовуються у системі персоніфікованого обліку;

несвоєчасне подання відомостей, що використовуються у системі персоніфікованого обліку;

подання не за встановленою формою відомостей, що використовуються у системі персоніфікованого обліку;

подання недостовірних відомостей, що використовуються у системі персоніфікованого обліку.

Стаття 106. Відповідальність страхувальників, банків,
організацій, що здійснюють виплату і доставку
пенсій, та їх посадових осіб

9. Виконавчі органи Пенсійного фонду застосовують до
страхувальників такі фінансові санкції:

5) за неподання, несвоєчасне подання, подання не за
встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що
використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої
звітності, передбаченої законодавством, до територіальних органів
Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми
страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за
відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць
затримки подання відомостей, звітності, але не менше десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного
протягом року такого порушення — у розмірі 20 відсотків зазначених
сум та не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;