Налоговики разъяснили, как облагать НДС проектные работы


Міндоходів у листі від 30.04.2014 р. № 4005/26-15-11-01-06 зазначило, що операція з постачання платником ПДВ резиденту інжинірингових послуг, які відповідають визначенню, наданому в пп.14.1.85 п.14.1. ст. 14 р.V ПКУ, в тому числі проектних робіт, підлягає оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх на митній території України. У разі, якщо постачання інжинірингових послуг здійснюється нерезиденту, то така операція не підпадає під визначення об’єкта оподаткування, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх за межами митної території України. Інжинірингові послуги, в тому числі проектні роботи, для об’єкта нерухомості, розташованого на митній території України, які не увійшли до переліку, визначеного у пп.14.1.85 п.14.1 ст.14 р.II ПКУ, є об’єктом оподаткування ПДВ, а місце їх постачання визначається за правилами, встановленими пп. «в» пп.186.2.2 п.186.2 ст. 186 р. V ПКУ.